Výše jednorázového členského příspěvku pro rok 2018 je stanovena na 100 Kč.