Informace o členství a přihláška

Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (www.cls.cz).

 

V případě Vašeho zájmu o členství v naší společnosti, prosím, vyplňte oficiální přihlášku ZDE.

 

Vaše přihláška bude předložena vědeckým sekretářem na následující výborové schůzi společnosti ke schválení.

Žadatelům bude následně vědeckým sekretářem zasláno potvrzení o schválení členství.

Potvrzené přihlášky budou zaslány na oddělení členské evidence ČLS JEP.