Konference: Klinické studie v regenerativní medicíně - 2014