Akce pořádáné/spolupořádané ČSBGT:

 

Výroční schůze ČSGBT s navazujícím odborným seminářem

Termín: 21. března 2018

Program a pozvánka


Konference: Klinické studie v regenerativní medicíně - 2014
Pořadatel: ČSGBT a Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Termín: 6. červena, 2014
Program konference: Klinické studie v regenerativní medicíně 2014

 

Konference: Klinické studie v regenerativní medicíně - 2013
Pořadatel: ČSGBT a Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Termín: 6. červena, 2013
Tisková zpráva z Konference: Klinické studie v regenerativní medicíně 2013

Konference „Kmenové buňky ve 21. století: Od výzkumu po moderní buněčnou terapii“
Pořadatel: Firma BARIA ve spolupráci s ČSGBT
Termín: 14. listopadu, 2012