RNDr. Němečková Šárka, DrSc.

telefon: 221 977 269

fax: 221 977 392

e-mail: sarka.nemeckova@uhkt.cz