Členové revizní komise (volební období 2017 - 2020):

 

Předseda

Ing. Babuška Václav, Ph.D. - Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni, www: http://www.lfp.cuni.cz/biochemie/


Členové

RNDr. Ludvíková Viera - Oddělení experimentální virologie ÚHKT, www: http://www.uhkt.cz/

MUDr. Čapková Martina - Poliklinika I. P. Pavlova, www: http://www.poliklinikaippavlova.cz/

 

Zprávy revizní komise