Členové výboru společnosti (volební období 2017 - 2020):

 

Předseda
doc. RNDr. Turánek Jaroslav, CSc. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., www: http://www.vri.cz/

 

Místopředseda
prof. MUDr. Mgr. Raška Milan, Ph.D. - Ústav imunologie LF UP, www: http://imunologie.upol.cz/

 

Vědecký sekretář
RNDr. Němečková Šárka, DrSc. - Oddělení imunologie ÚHKT, www: http://www.uhkt.cz/

 

Členové
doc. RNDr. Jendelová Pavla, Ph.D. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, www: http://www.iem.cas.cz/

RNDr. Španielová Hana, Ph.D. - Katedra genetiky a mikrobiologie PF UK, www: https://www.natur.cuni.cz/biologie/genetika

MUDr. Lesný Petr, Ph.D. - Oddělení imunoterapie ÚHKT, www: http://www.uhkt.cz/

MUDr. Syka Michael - Sykmed, s.r.o., www: https://www.sykmed.cz/

 

 

Zápisy ze schůze výboru: